Ο διαβήτης όταν παραμένει αρρύθμιστος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές. Αυτές οφείλονται είτε στη βλάβη μικρών αιμοφόρων αγγείων (μικροαγγειοπάθεια), είτε στη βλάβη μεγαλύτερων αγγείων (μακροαγγειοπάθεια).

Η μικροαγγειοπάθεια παρουσιάζεται ως αμφιβληστροειδοπάθεια, που μπορεί να προκαλέσει έως και πλήρη τύφλωση, ως νεφροπάθεια που μπορεί να οδηγήσει έως νεφρική ανεπάρκεια και ως νευροπάθεια που εκδηλώνεται με ποικιλία συμπτωμάτων (αρχόμενη συνήθως από τα κάτω άκρα), όπως μουδιάσματα, αίσθημα καύσου, τρυπήματος από βελόνες, πόνους, κ.λπ.

Οι μακροαγγειακές επιπλοκές αφορούν κυρίως τις αρτηρίες που αρδεύουν τον εγκέφαλο, την καρδιά ή τα κάτω άκρα, και μπορεί να προκαλέσουν αντίστοιχα αγγειακά εγκεφαλικά και καρδιακά επεισόδια ή περιφερική αρτηριοπάθεια των κάτω άκρων.

Προς αποφυγή των παραπάνω επιπλοκών είναι απαραίτητη η έγκαιρη διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη. Ο ενδοκρινολόγος έχει μια σειρά από θεραπευτικές επιλογές που μπορούν, σε συνεργασία με τον ασθενή, να αντιμετωπίσουν τη νόσο πολύ καλά και να μειώσουν τις επιπλοκές της.